(Spre)govori: Načrt ukrepanja v primerih medvrstniškega nasilja

Postojnski srednji šoli sta sprejeli in objavili Načrt ukrepanja v primerih medvrstniškega nasilja, ki je bil izdelan v sklopu projekta. Prva izmed aktivnosti, s katero smo začeli v projektu (Spre)govori, je bil sklop delavnic za pedagoške delavce postojnskih srednjih...