Otroci se danes srečujejo s številnimi strahovi, ki so lahko povezani s šolo, medvrstniškimi odnosi, videzom …
Na prvemu delu delavnice (20. oktober ob 16. uri) se bomo ob prebiranju kratkih zgodb pogovarjali o različnih težavah, s katerimi se otroci danes soočajo, in o rešitvah zanje! Ob tem bomo zapisali spodbudne besede, ki bi jih lahko otrokom z različnimi strahovi večkrat namenili in jih na ta način opogumljali. Te spodbudne besede bomo z veliko prostoročno pisavo napisali na večji papir in naše predloge pripravili za laserski izrez šablon.
Na drugemu delu delavnice (21. oktober ob 16. uri) se bomo sprehodili po mestu in na poteh okoli šole s pomočjo šablon s sprejem na pločnike izdelali opogumljajoče grafitne napise, ki bodo učencem ob vsakodnevnemu vstopu v šolo pomagale premagovati stres.
Zaradi organizacije so obvezne prijave na povezavi: https://forms.gle/8T2MLTwvQA2MXJ6V8
Dvodelno delavnico organizirata društvo Lokalc in društvo Prijateljev mladine PO-PI, vodi jo Mateja Premrl.
Delavnica je brezplačna, namenjena osnovnošolcem, sofinancira jo Občina Postojna.