Z besedo nad stres

Otroci se danes srečujejo s številnimi strahovi, ki so lahko povezani s šolo, medvrstniškimi odnosi, videzom … Na prvemu delu delavnice (20. oktober ob 16. uri) se bomo ob prebiranju kratkih zgodb pogovarjali o različnih težavah, s katerimi se otroci danes...